UPORABA ENOTNEGA POLJA

DVODNEVNI SEMINAR

Kdaj: 7.5. in 8.5. od 10.00 do 18.00 ure                                      Kje: Ljubljana

Vabiva Vas na napredni, osnovni  seminar Uporabe Enotnega polja, na katerem  boste dobili vse informacije in natančne praktične tehnike, kako z višjimi stanji zavesti vplivati na nižja. S pridobljenim znanjem si boste lahko s pomočjo Enotnega polja kot neomejenega potenciala, na podlagi vaše svobodne izbire in  iskrene namere učinkovito in konstruktivno doprinesli na poti osebnega in duhovnega razvoja, na realen in prizemljen način.

Na tem seminarju boste detajlno seznanjeni s principi vstopa v theta stanje, ki se nadgrajuje in dopolnjuje s transpersonalnim oz. nadosebnim stanjem zavesti, t.j. Enotno polje, kar omogoča zanimive rezultate pri delu z mentalnimi vzorci in čustvi oz. pri spreminjanju zaznave, razmišljanja in čustvovanja, delovanja, življenja.

Namen praktičnih vaj zavestnega vstopanja v Enotno polje je aktualizacija vaših notranjih potencialov in seveda povsem pragmatična uporaba le-teh v vašem vsakdanjem življenju.

Naučili se boste menjave mentalnih prepričanj in čustvenih stanj, kreirati povsem nova in nepoznana čustvena stanja, znanja, veščine in razumevanja ter aktivno posegati v objektivnost vašega vsakdanjega življenja.

S prakso in postopnim napredovanjem v smeri uporabe Enotnega polja, si lahko izjemoma olajšate svoj vsakdan. Stanje Enosti, Enotno polje je dinamično odzivno, venomer se odziva na naše namere in misli. To med drugim pomeni, da lahko vsakdo izmed nas namenoma vpliva nanj oz. si dobesedno direktno ustvari vsebine svoje zavesti (in s tem življenja). Spremembe s pomočjo Enotnega polja bomo sprožali prek theta stanja možganskih valov ter zavestnega stika z Enostjo.

Glede na to, da imamo na razpolago neomejen potencial Enotnega Polja za direkten poseg v našo notranjost (menjavo prepričanj, za odstranjevanje negativnosti iz teles itd…), lahko indirektno posegamo tudi v zunanje okoliščine. S pomočjo Enotnega Polja lahko torej posredno vplivamo na situacije, nad katerimi iz mehanskega vidika nimamo niti malo vpliva. Kreiramo oz. vplivamo lahko na vse, brez izjeme: na količino denarja, odnose, nove poslovne priložnosti itd…

Predvsem pa je ta seminar poleg teoretične podlage, namenjen tudi praktičnim vajam vsega zgoraj omenjenega ter tako povečevanju lahkotnosti bivanja.

Vse je mogoče, samo nameravati je potrebno!

Na seminarju boste spoznali:

– značilnosti različnih možganskih valov, podrobno pa

Class II. theta stanje, ki je idealna podlaga za stik z Enotnim poljem.

Relativno percepcijo in absolutno realnost: spoznali bomo relativno percepcijo, ki je pogojena, spremenljiva, omejena ter absolutno realnost, ki je trajna in omogoča zavedanje bistva vsega, kar obstaja.

Stik z Enotnim Poljem prek theta stanja zavesti ter praktično uporabnost le tega v življenju.

Osnove zunajčutne zaznave: onstran naših čutil bomo spoznali štiri načine zunajčutne zaznave.

Šest pogojenosti zavesti: na našo zavest vpliva oz. jo pogojuje mnogo dejavnikov – te vplive bomo podrobno spoznali.

Mišično testiranje podzavestnih prepričanj: s pomočjo kineziološke znanosti bomo praktično spoznali povezavo čustev, misli in telesa ter odkrivali naša nezavedna prepričanja. 

Kreiranje iz Enotnega Polja. S pomočjo Enotnega polja boste lahko kreirali, kar si želite: priložnosti, prepričanja, veščine, znanja, občutke,…

Wilber map: pogledali si bomo opredelitev različnih stanj zavesti po Kenu Wilberju, kar lahko ogromno doprinese k jasnosti pri osebnem in duhovnem razvoju posameznika.

Za udeležbo na seminarju NE potrebujete predznanja, dobrodošla in zaželjena je iskrenost do sebe, odprtost na višja stanja zavesti, odprtost na osebni in duhovni napredek, želja po raziskovanju in izboljšanju vsakdanjega življenja.

Dobrodošli in vabljeni!

Seminar vodiva Transpersonalna kognitivna psihoterapevta (TCT®), in voditelja nekaterih seminarjev na Akademiji TCT®

Edita Zahirović in Grega Fujs.

Več o Editi: https://psihoterapijaez.com/about/

Več o Gregi: https://akademija-tct.si/atct-team/

Kdaj: sobota in nedelja, 7.5. in 8.5., od 10.00 do 18.00 ure
Na seminarju bodo vmesni krajši odmori in čas za kosilo.

Kje: Lila center, Kogovškova ulica 12, 1000 Ljubljana

Cena: 200,00 eur
Mesto na seminarju imate zagotovljeno s plačilom kotizacije 70 eur (kotizacija se ne vrača). Cena zajema vodenje, podporo na in po seminarju. V ceno ni všteto kosilo. Na seminarju boste imeli možnost brezplačnih prigrizkov, kavo, čaj.

Prijave na e-mail: edita_zahirovic@yahoo.com in gregafujsterapije@gmail.com
Število mest je omejeno. Prijave so možne do 30.4.
Za morebitna vprašanja v zvezi s seminarjem sva na voljo na zgornjih e-mailih.

VEČ O ENOTNEM POLJU

 »Pravzaprav je vse kar obstaja, le različno valovanje v oceanu te Univerzalne Ravni. To je Enotno polje in to Polje ni materialno. Ultimativno je to Polje Zavesti. In individualne zavesti, moja zavest, vaša zavest, pravzaprav vsakršna zavest kjer koli je zavest le zato, ker je del te Univerzalne zavesti. Celotno vesolje ni ničesar drugega kot To. Ljudje, drevesa in živali smo le valovi različnih frekvenc temeljnega Enotnega Superstirng Polja.« Vir: Dr. John Hagelin, kvantni fizik, 2004

Moderna fizika v obliki napredne teorije super strun (Super string theory) tudi matematično dokazuje, da je Enotno polje (Planc nivo) izvor vseh osnovnih gradnikov materije in vseh treh osnovnih sil. Empirične znanosti iz Vzhoda zagovarjajo prav isto dejstvo: obstaja stanje zavesti, kjer izvira prav vse, vsaka misel, želja, namera, občutek – skratka vse. To je Enost, Enotno Polje. V Integral PSY sistemu uporabljamo to isto Enotno polje za meditacijo, čiščenje negativnosti iz naših teles, za menjavanje negativnih sistemov prepričanj in predvsem za direktno kreiranje.

%d bloggers like this: