Etični kodeks

Etični kodeks TCT® terapije:

 1. Na terapije sprejemam le osebe, ki so se same in prostovoljno odločile za sodelovanje oz. za mojo pomoč.
 2. Vsebina seans ter vsi osebni podatki so popolna tajnost oz. popolnoma zaupni in jih ne posredujem nikomur, pod nobenimi pogoji, na nikakršen način.
 3. Vse stranke obravnavam enako ne glede na spol, vero, raso ali kakršnokoli drugo pripadnost.
 4. Vse svoje sposobnosti in znanja usmerjam v etično pomoč osebi, ki se name obrne za sodelovanje oz. po pomoč.
 5. Spoštujem vsakega posameznika in na ljudi ne poskušam vplivati z vsiljevanjem mnenj, nasvetov oz. z dokončnimi rešitvami.
 6. Z osebami, ki bi želele sodelovanje oz. mojo pomoč se materialno ne okoriščam.
 7. Z osebami, ki bi želele sodelovanje oz. mojo pomoč, ne iščem zasebnega, prijateljskega, romantičnega ali erotičnega stika.
 8. Cene mojih storitev so jasne, objavljene v ceniku in vnaprej določene.
 9. Stranke plačajo moj čas, znanje, storitev, prostor, ostale materialne stroške in ne napredka, ker le-ta ni odvisen od denarja. Vsaka storitev se plača sproti.
 10. Spoštovanje in upoštevanje integritete osebe ter njene svobodne volje je absolutno.

Globalni cilji TCT® terapije:

 1. Individualizacija, samo-aktualizacija, samorealizacija.
 2. Poglabljanje realnosti v vsakdanjem življenju.
 3. Evolucija oz. postopni napredek v skladu s svobodo izbire, odprtostjo ter notranjo močjo osebe.
%d bloggers like this: